Ofte når jeg har med virksomheder at gøre, så har de en masse værdier, men det er yderst sjældent, at alle i organisationen kender dem.

Jeg ved ikke, om det er typisk for erhvervslivet, at der udtænkes super gode værdier, men når det kommer til at få alle i organisationen med på dem, så kniber det lidt.

Min oplevelse er, at folk simpelthen ikke får en ordentlig forklaring på, hvorfor fælles værdier og historie er vigtigt for samarbejde. Ofte er der også så mange værdier, at folk ikke kan huske dem. Værdier skal være korte og give mening.

Så når jeg coacher/hjælper en virksomhed med at sparke nye værdier ind i organisationen, gør jeg det ved at fortælle om vigtigheden af at skabe fælles værdier og historier. Fordi det er det, der gør, at man føler fælleskab og arbejder mod et fælles mål.

Det er det samme, jeg har oplevet i Slædepatruljen Sirius og hos Jægerkorpset. Og jeg oplever det også, når jeg guider folk på ekstremture. Der skal vi arbejde med de samme værdier for at nå i mål, og hvis vi også kan få skabt en fælles historie, så kører det.

Det, jeg kan gøre med min praktiske indgangsvinkel til det, er at visualisere, hvorfor fælles værdier er vigtige. Det er meget tydeligt i ekstreme situationer, men der er ingen forskel, når det kommer til hverdagen. Det er bare nemmere at hoppe over.

F.eks. i Jægerkorpset har vi alle siden 1961 været igennem en meget ens optagelsesprøve med nogle traditioner og selvtillidsøvelser, som har det formål, at folk skal vise, at man vil være Jæger og at man anerkender de værdier, som Jægerkorpset arbejder under. Lige fra at være villig til at kæmpe hvor som helst i verden, hvis der er politisk flertal for det, uanset om man selv er enig i det eller ej, til at en Jæger aldrig giver op, og når en fra korpset siger god for noget, så følger man efter. Det indebærer også, at hvis en siger, han har vagten, så sover han ikke, fordi vi skal kunne stole på hinanden.

Det gør så også, at hvis jeg møder en tidligere Jæger, jeg aldrig har mødt før, å ved jeg, hvilke værdier han står for, fordi jeg ved, hvad han har været igennem.

Værdier som ledelsesværktøj

Så for at kunne bruge værdier som ledelsesværktøj, så kræver det, at folk får mulighed for at snakke om værdierne og få sat deres egne ord på dem. Hver afdeling skal have deres ord på værdierne, men de skal også kende de overordnede ideer og formål med de værdier, der er sat. Ellers arbejder man ikke efter samme mål.

I Jægerkorpset forsvandt folk eller blev smidt ud, hvis de ikke ville følge de værdier, Jægerkorpset står for. I erhvervslivet er folk ansatte, men det betyder ikke, at alle arbejder 100% for værdierne. Hvis man kan få alle til at arbejde for værdierne, får man et fællesskab, og alle vil føle sig som en del af dette fællesskab, og dermed føle, at de betyder noget og er noget værd. Dette er super godt for virksomheden, for dette gør, at alle yder deres bedste. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvad virksomheden vil og hvad den står for.

For at styrke det kan man dyrke den fælles historie. I Jægerkorpset har alle siden 1961 hoppet i runde faldskærme, og selv om vi i dag er overgået til firkantet skærm, holder vi ved traditionerne. Så kan vi alle snakke om, hvordan det er at lande i et træ, blive slæbt hen over en ko-mark osv. Det samme med optagelsesprøven, det vil sige, at vi har altid noget at samles om, grine af og fortælle røverhistorier om.

Derfor er det vigtigt at dyrke virksomhedens historie, lave arrangementer osv., for så har alle noget naturligt at snakke om og samles om. Det bliver hurtigt en integreret del af værdierne samtidig med.

Så ved at ledelsen skaber gode rammer for at få snakket om værdier og får skabt en fælles historie, så kan værdier bruges om et super ledelsesværktøj i fremtiden.

Erik

 

Relateret indlæg

Indlægget er opdateret: 16. marts 2021