Idegrundlag

Foredragsdelen

Komud foredrag er, god historie, flotte og unikke billeder, der kan betage og føre en væk i verdener som kun få kender. Foredragende skal være et afbræk i hverdagen, en inspiration og motivation til selv at komme ud. Samt give eftertanke til hvordan man selv er, som person og over for andre. Se beskrivelse af hvert enkelt foredrag her under og i menuen. Læse mere om min foredrag som er

Virksomhedsdelen

Den overordnede ide med Komud Konceptet er at lære virksomheder at skabe medarbejder engagement. Det er alfa omega i en tid hvor kvalificeret arbejdskraft kan være en mangel vare.

Vi ønsker at skabe medarbejder engagement, ved at give lederne nogle værktøjer, til at skabe et godt arbejdes klima. Hvor misforståelser forsøges udryddet, gennem en åben, daglig dialog. Vi hjælper lederne med at blive mere struktureret, når arbejdsopgaver fordeles, under møder og når der foretages opfølgning. Dette således spildtid undgås og folk følger at de kan arbejde så uforstyrret og effektivt som muligt.

Vi hjælper virksomheden til at lave et miljø, hvor man prøver at inspirer folk til motion, samarbejde og respekt for hinanden. Kort sagt fortæller hvad team ånd går ud på og hjælper med at skabe den inden virksomheden. Vi laver ture hvor personalet rystes sammen, gennem indsigt i hinandens kvaliteter og samarbejdets vigtighed. Herigennem etableres en sejr, både for individet og som team.

Det kan være alt fra et inspirations foredrag på 30 min til 2 timer eller længere varende arrangementer alt efter ønsker se nærmere under, alle min foredrag her

Kort sagt, vi hjælper med det “første skridt” i den rigtige retning