Det er en betegnelse for en mand, der har gjort tjeneste ved Slædepatruljen Nord- / Nordøst Grønland, kaldt Slædepatruljen Sirius. Tjeneste forløber over 26 måneder, med en uges ferie på Island halvvejs. Før dette, har man været på en ½ års forskole, hvor man har lært alt, hvad der skal til for at færdes deroppe, samt kan lave alt der skal til, for at få et samfund til at køre, der skal laves vand, strøm, varme, køres rendegraver. Der er kursus, i førstehjælp, tandpleje, skydning, vinter træning, motorlære, radio, oliefyr, hunde psykologi, symaskine, sejlads, osv. Til sidst er man med til at pakke, alt det der skal bruges det næste år. Men et meget spænende ½ år, hvor man lære meget.

På Grønland, patruljer man i et område der er 3½ gang større end Danmark, hvor der bor 27 mennesker i alt. På de 26 måneder er man på slædeture, to mand, i alt i 12 måneder, man er ude at lægge depoter, sejle og andet ca. 2 måneder i alt, resten af tiden, vedligeholder man stationen.

Efter endt tjeneste får man et nummer, efter mere end 50 års tjeneste der oppe, fik jeg nummer 244, så mange mennesker har der ikke været igennem.

Derfor er det sjovt / pudsigt, når man rejser rundt omkring, løber man næsten altid ind i en Siriusmand, på en eller anden, måde kan man genkende hinanden. Sidst jeg var på vej over indlandsisen, kom der en mand hen, og spurgt hvad vi skulle, tidligere Siriusmand. Da vi gik Broholm rundt, sidste år, mødte jeg 3, en af dem kendt jeg i forvejen, ellers kom de hen for at hilse på vores Karelske Bjørnehund, og fortælle de havde kørt men nogen lignende.

Grunden til vi genkender hinanden, mener jeg er, at vi bygger vores liv, på oplevelser, de værdier og historie vi tog med fra Sirius, de skinner igennem. Det er det jeg håber at kan give videre til personer og firmaer i mine foredrag, at fælles værdier og historier, binder folk sammen, som venner, kollegaer, firma, osv.

Erik

Relateret indlæg

Indlægget er opdateret: 11. januar 2022