Sådan for du / I godt arbejdsklima af Erik B. Jørgensen

Godt arbejdsklima og miljø, handler meget om hvorvidt man forstår hinanden, og om man arbejder mod samme mål og med samme værdier.

Blogindlægget er opdateret den 9. april 2023

Noget jeg desværre oplever, de steder hvor det halter med arbejdskilmaet, er at folk ikke har samme forståelser af mange vigtige ting. Det handler meget om at arbejde ud fra de samme værdier, og mod disse værdier, fordi hvis man ikke engang er enige om de overordnede værdier, så er det svært at nå i mål og skabe en fælles forståelse. Derfor skal der ord og historier på værdierne, og alle i organisationen skal være med, forstå og anerkende dem. Du kan læse, hvad jeg tidligere har skrevet om værdier her ”Værdier i virksomheder”- Når alle ved, hvad de arbejder for. Gælder det om at lære hinanden at kende og anerkende hinanden, måske ikke privat, men i hvert tilfald fagligt. Det kan man gøre ved at være interesseret i hinanden, snakke sammen og høre, hvad folk laver i fritiden. Fordi ved at interessere sig for hinanden, så skabes der over tid forståelse, gensidig respekt, og grobund for sammenhold. Fordi mennesker man kender rigtigt godt, er svære ikke at holde af på en eller anden måde.

Måske er der en, der overhovedet ikke passer ind, så skal vedkommende nok videre i sit arbejdsliv, da en hurtigt kan ødelægge et godt samarbejde.

Er målsætningen et godt arbejdsklima / miljø så skab:

  • Fælles værdier
  • Privat kendskab til hinanden
  • Anerkender kollegaerne, eller gør noget ved det (anerkendelse er respekt i en eller anden form).
  • Åbenhed og ærlighed

 

Ved at have et godt arbejdsklima / miljø, så kan man skabe en følelse af at alle bevæger sig samme vej. En følelse af ”alle for en, en for alle”.

Jeg oplever desværre af og til arbejdspladser, hvor en leder tydeligvis ikke har forstået de fælles værdier, og måske er lukket og sur, hvilket foranlediger, at medarbejderne ikke gør opmærksom på fejl og mangler, eller forholder sig til, om firmaet har taget en forkert retning. Fordi de møder altid en lukket dør eller en sur leder, når de prøver at gøre opmærksom på et problem eller fejl. Det gør, at folk heller går ”ned” med lederen / virksomheden for at se lederen ryge ud over kanten, også selv om de er i samme båd og dermed risikerer deres eget job.

Ved Slædepatruljen Sirius, oplevede vi det et sammenligneligt scenarie gang på gang, når vi kørte slæde i den fantastisk is og sneklædte nordøstgrønlandske natur.

Her mødte vi mange farlige revner i isen, som vi som et team ville kunne køre hen over ved at råbe ”Revne, revne”, når vi så dem på ca. 100 meters afstand, hvilket fik førerhunden til at kigge op. Når hunden selv kunne se så revnen på ca. 30 meter afstand, rettede den ind på revnen, så vi kom vinkelret på og øge hastigheden. Lige ved revnekanten, ventede han og de andre et splitsekund, så de hver især fik så meget line, at de kunne hoppe over og køre videre i farten. Til slut skramlede slæde over og vi hoppede over på vores ski. Det er samarbejde i stor stil og et smukt eksempel på samarbejde.

Men nogle gange så var halvdelen af hundene i et span ikke helt enig i, at den kunne hoppes, så de fortrød når de så revnen, og drejede af og løb langs revnen. De hunde der så hoppede, fik ikke noget line og faldt i revnen. Med håbet om at revnen var frosset og ikke åbent vand

En klassiker var, hvis alle hundene var nogle kujoner og drejede af langs revnen, så gled slæden sidelæns ned i revnen.

Uanset om det var en eller flere det ikke hoppede, så var resultatet det sammen. Ingen kom over.

Slædehundene repræsenterer et godt billede på vigtigheden af samarbejde og godt arbejdsklima / miljø, når det handler om at løbe den samme vej, ud fra ens værdier.

At anerkende ens kollager og tro på at alle hopper, det kræver, at man er åben og ærlige overfor hinanden, og at man gider engagere sig i hinanden.

Se min historie om revner ved Slædepatruljen Sirius her:

 

Så står I og har et haltende arbejdsklima / miljø, så kræver det som udgangspunkt, at nogle vil og ikke mindst tør tage emnet op. Dernæst så kræves der nogle adfærdsændringer, som kan komme ved at få talt om tingene, få sat ord på de værdier I vil arbejde efter, samt skabt nogle rammer, så hvor alle kan sige deres mening, samt en god evalueringskultur.

Godt arbejdsklima / miljø kræver hårdt arbejde og ærlighed. Læse også ”Kan du sige din mening”. Samt Evaluering, evaluering og evaluering. Nu!

Håber du kan bruge mine tanker og oplevelser.

Erik

 

 

Relateret indlæg

Slædepatruljen Sirius, foredrag, Erik B. Jørgensen og Andreas på hundslæde patrulje

Indlægget er opdateret: 9. april 2023