Handlekraft, er en vigtig egenskab [Korpset TV2] Foto: Thomas Rønn/ TV 2.

Handlekraft er et ord, der bliver brugt meget. Handlekraft er også mange ting og meget forskelligt fra sted til sted. Her vil jeg forklare hvad vi mener med det, når vi bruger det i Korpset!

I ”Korpset” sæson 3 på TV2, handler afsnit 2 (af 7) netop om ”Handlekraft”, fordi det er et livsgrundlag for en specialstyrkesoldat.

Handlekraft handler ikke bare om at gøre noget, det handler lige så meget om at holde hovedet koldt og gøre det rigtige og gøre det aftalte. Som Jægersoldat forventer man handlekraft af alle! Fordi handling på et splitsekund kan afgøre om man overlever eller dør. Lykkes eller mislykkes. Men en forkert beslutning kan også føre til død eller ulykke.

Derfor skal handlekraft udføres inden for nogle spilleregler, aftaler og forventninger. Som Jægersoldat ligger der rigtig meget træning bag at træffe ”rigtige” beslutninger. Vi træner og træner, har procedure og taktikker vi følger. Det skal hjælpe til at alle kan handle og vise handlekraft.

Det er også vigtigt, at der er en kultur, hvor der forventes at man handler. Det kræver man har tillid til hinanden og kan evalurere frit, når man diskuterer handlinger der er fortaget i træning og på missioner. Derfor er ”udvælgelsen” virkelig vigtig for at et team kan fungere og man har tiltro til hinanden i presset situationer. Som Jægersoldat ved man de andre har været igennem en benhård optagelse og vil gøre alt for en, derfor kan vi også trygt forvente, at alle handler og viser handlekraft, på en tryg og aftalt måde.

Jeg har skrevet mere om ”udvælgelse” i det her indlæg: Udvælgelsen er vigtig alle steder, [Korpset TV2]

Det vi søger og tester i ”Korpset” under ”Handlekraft”, er om ”aspiranterne” har evnen til at tage initiativ. Gøre et eller andet ved den situation de er i, for at kommer videre, blive færdig, få det bedre, hjælpe andre, kort sagt alt der kan gavne en selv og teamet. Hvis man skal fungere på et lille team som i ”Korpset”, kræver det, at man handler, byder ind og bidrager. Ellers er det også svært at forvente, at de andre vil hjælpe en, når man får brug for det.

Vi påtaler også over for enkelte ”aspiranter”, at vi vil se, at de viser initiativ og viser handlekraft. Fordi vi vil se de kan lære at vise handlekraft, øve det og få det til at være en naturlig del af deres handlemønster og DNA. Vi når ikke over de 8 dage at lære dem, hvad det korrekte handlemønster er, i form af taktikker og træning. Vi skal bare se, at de tager det til sig.

 

Kan man øve handlekraft i et firma?

Handlekraft, kan trænes [Korpset TV2] Foto: Thomas Rønn/ TV 2.

Ja man kan træne handlekraft i et firma, eller i et team. Det handler om at få afklaret hvilke handlinger der er i orden, og hvad man forventer af hinanden. Det skal man så træne, så alle ved hvilke rammer de kan handle inden for, og hvilket mandat de har i en given situation. Alt handling er ikke hensigtsmæssigt for et firma eller et team. Når rammerne er sat, så skal medarbejderne også sættes fri til at handle. Det kræver man har en kultur, hvor ledelsen giver slip, så der er plads til at handle, og også en kultur hvor det er i orden at eventuelle fejl sker undervejs, og at man kan drøfte og analysere fejlen. Så kan alle lære og blive dygtigere frem over. Bliver en medarbejder bebrejdet for at handle, så skal man ikke forvente, at han handler/agerer lige så hurtigt igen en anden gang. Man kan altid tage en snak om det hensigtsmæssige i hvad handlingen ført til, men aldrig at der blev handlet inden for rammen. Det kræver kort sagt en god evalueringskultur! Jeg har skrevet et indlæg om evaluering her: Evaluering, evaluering og evaluering. Nu!

Så det kræver meget af ledelsen og den kultur man har, for at blive rigtig handlekraftige. Det kræver en masse tillid til hinanden! Jeg har skrevet et indlæg om tillid her: Tillid er nøglen til samarbejde og succes [Korpset TV2]

Privat kan man også træne handlekraft. Ved at tænke de situationer igennem, hvor man har savnet, at man viste mere handlekraft. På den måde kan man finde ud af, hvad man gør næste gang. Det kan også trænes ved at øve scenarier, man forventer, man vil blive udsat for. Så kan man øve hvad ens handling skal være på forhånd.

Jeg håber, at det kan være til inspiration og hjælpe dig til mere handlekraft.

Erik

Relateret artikler

Handlekraft, skal trænes [Korpset TV2] Foto: Thomas Rønn/ TV 2.

Indlægget er opdateret: 4. oktober 2023