Kontrol af vægt før march, Korpset, sæson 2. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Første afsnit af ”Korpset” sæson 2 handlede om ”Udvælgelse”.
Kurset varede 8 dage og de 2 første dage brugte vi på udvælgelsen.

For os i ”Korpset”, og også i militærets specialenheder er det vigtig at få de rigtige og mest motiverede folk. Det samme er gældende for store som små virksomheder.

Jeg ser det som vigtigt, at alle parter i en ansættelse situation, skal være klar over krav og forventninger. Det giver ro og ingen spilder deres tid.

I vores ”Udvælgelse” handler det om, at ”aspiranterne” er blevet bedt om at træne rigtig godt og få gået deres støvler til. De burde kende til de krav, de kan forvente at blive mødt af. Det kræver kun, man læser bøger om militærets specialenheder, ser de gamle film som ”Eliten”, eller ser ”Korpset” sæson 1.  Kort sagt, at man som ansøger sætter sig ind i, hvad man søger og vil opnå med det.

Derfor er de 2 første dage i ”Korpset” en forventningsafstemning mellem deltagerne og os instruktører. Vi vurderer om deltagerne kommer med de forudsætninger, som de burde vide, vi søger. Har de forberedt sig?

Det næste for os er at vurdere, hvorvidt deltagerne kan omstille sig til, at det alligevel ikke er helt, som de har læst og set. Min erfaring er, at uvisheden og det uventede slider manges mentale kræfter op. Lader de hjernen køre af med dem? Føler de sig dårlige, ved at se på de andre? Åbner de for den lette vej ud, og melde fra selv?

For os instruktører er ”Udvælgelsen” også første redskab i den store værktøjskasse. Vi skal have gjort dem trætte og møre, så vi kan komme tættere ind på den enkelte ”aspirant” og teste deres mentale kapacitet, samarbejdsvillighed og om de har en god indlæringskurve selv under pres. Vi piller alle de lag væk, vi som mennesker ofte beskytter os med!
Det er yderst let. Vi tager deres identitet fra dem, ved at kalde dem et nummer og iklæde dem ens tøj (militærtøj). Vi fortæller dem intet, så uvisheden råder. Derfor gør vi dem også godt trætte, sultne og trætte, de første dage. De bliver nød til at vise 100% hvem de er, på både godt og skidt. De bliver nød til at samarbejde ellers klarer de ikke de næste faser.

Klarer ”aspiranterne” ikke vores basis forventninger, sker det ofte, at de erkender, at de ikke er klædt på til det, de har meldt sig, og der for selv melder fra. Alternativt sender vi dem hjem, da de ikke har det, vi søger og har formidlet. Vi ønsker heller ikke udsætte dem for noget, der ikke er nødvendigt i de næste faser, hvis de allerede nu har gjort det tydeligt, at der ikke er et godt match i forhold til det, vi søger og den anerkendelse de ønsker af os, at vi skal kunne sige at ”de er gjort af det rette stof”. Det er spild både deres og vores tid.
Derfor er vi så hårde over for deltagerne fra starten!

Når du skal have en ny medarbejder med om bord, mener jeg at udvælgelsen har stor betydning for, hvorvidt i sammen lykkes fremadrettet.
Det handler om, at du/I som virksomhed er tydeligere omkring, hvad der skal til, for at blive en del af jeres team. Der skal være realistiske forventninger og krav fra jeres side. Og bevidsthed om hvad ansøgeren kan forvente.
Opfylder dine ansøgere ikke dine forventninger eller opfylder virksomheden ikke de ting ansøgeren at sat i udsigt, er der ingen grund til at spilde hinandens tid.
Det er spild af gode penge for en virksomhed at få den forkerte ind.

For os er det afgørende at deltageren kan klare det fysiske og mentale pres, for din organisation er det måske arbejdsopgaverne, tilgange til arbejdet, kulturen og ledelsesstilen der er vigtigt at tydeliggøre.
Du får i organisationen sjældent mulighed for at lave en udvælgelse på 2 døgn. Men min anbefaling er, at du skal gøre dig umage. Lad ikke kun udvælgelsen foregå i et afsides mødelokale. Lad en ny potentiel medarbejder møde, se og mærke lidt af dét, han eller hun kommer til at være en del af. Giv ansøgeren så bredt og realistisk et billede af det dér venter, så han/hun har mulighed for at et velovervejet og velbegrundet valg.

Mine gode råd er:

  • Vær klar over, hvad du har brug for i din organisation
  • Vær tydelig i dit jobopslag, hvad er det du søger
  • Gør dig umage for at lave en realistisk forventningsafstemning med ansøgeren
  • Giv den/de potentielle nye kolleger se, mærke og opleve, hvad det er, de er ved at blive en del af, så de også har mulighed for at gøre til- eller fravalg.

Erik

 

Relateret indlæg

Erik B. Jørgensen, instruktør i Korpset, TV2. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Indlægget er opdateret: 27. september 2019