Få flere ideer og bedre løsninger, af eventyrer og tidligere Siriusmand og Jægersoldat Erik B. Jørgensen

Ofte er det de små ting og detaljer der gør en ide genial og utraditionel. Derfor gælder det om at få skabt et miljø, hvor alle deltager i løsningsforslag, når der er tid til det.

Du kender det nok. I er en flok, og der skal findes en løsning, og det er altid de samme der snakker løs og kommer med forslag. Det er også altid de samme, der ikke siger noget, men bare nikker. De værste steder, sker der også det at, når der kommer et mindre godt forslag, hagler kommentarerne ned over vedkommen, om det er for dumt, hvor åndsvagt det er, osv.

Nogle mennesker kan tag det, andre ikke. Men det er ikke et godt ide-miljø, fordi selv det mest åndsvage forslag, kan have delelementer, der er ny tænkende, så det gælder om at få alle med i processen, hvis der skal tænkes store tanker. Der er ikke noget rigtigt og forkert til en start.

Det gælder om at skabe et miljø hvor alle kommer til og tør at sige deres mening.

Blogindlægget er opdateret den 4. jan. 2023

 


Løsningsforslag ved Jægerkorpset

Jægersoldat Erik B. Jørgensen på øvelse med Jægerkorpset i Florias sump, USA

Ved Jægerkorpset, prøvede vi i vores patrulje, at få alle med i løsningsforslaget, når der var tid til det. Selvfølgelig kan der være travlt og der ikke er tid til at snakke om det. Så er det bare på med udstyr og få at vide hvad der skal ske i helikopteren på vej ud på mission.

Men lige så ofte, er der god tid til at tænke store tanker. Når vi blev kaldt ind til missionsbriefing. Så kunne mission f.eks. være, at vi skulle ud i bjergene og ligge og observere, og hvis der skete noget ved et bestemt hus, være klar på at angribe. De først 12 timer, ville vi have to helikopter til rådighed til at flyve os ud og støtte den første del af fremrykningen. Samt hvad vi ellers havde til rådighed.

Når vi kom ud fra missionsbriefingen, fortalte jeg aldrig hvordan opgave skulle løses, nu havde vi alle hørt hvad vi skulle, og hvad forholdene var.

Så hang vi kort op, og lave evt. terrænbord, med bjergene, vejene, hus, byer, mv. Den næste times tid, gik vi alle rundt og så på kort, dokumenter, satellitbilleder og hvad der ellers var stillet til rådighed.

Når vi samles igen, så skulle hver mand i patruljen komme op på skift og fortælle hvordan han synes det skulle gøres. I den runde, var det ikke tilladt at kommentere overhovedet. Ingen ting er gode eller åndsvage.

Rækkefølge af folkene der lagde ud med deres løsningsforslag, var ny hver gang, for at få alle med. På den måde kom de stille også til. Selvfølgelig er det aldrig den første plan der er den bedste, fordi alle hugger fra hinanden, men nogle gange så kommer der en lille detalje frem i runden, som er helt geniale.

Når alle har været igennem, så har vi alle løsningsforslag på bordet. Derfra kunne vi så diskutere det hele og den bedste plan stykkes sammen. Fordi des mere utraditionelt vi løser opgaver, des større chance er der for succes og vi overlever.

Det virkede supergodt, kunne vi se og konstatere når vi var på øvelser, kurser, operationer, osv.

På den måde, tør de stile personer (introverte) at komme til, fordi ingen kommer med dumme bemærkninger, og vi løser vores opgave meget mere kreativt. Samt de mere snakkede personer (ekstroverte) fortælle om deres barndom igen og igen, før de kom frem til deres forslag.

De gange der ikke var tid og vi styrede afsted måtte vi bruge vores SOP’er og mange timers træning samme, som løsning. Efterfølgende brugte vi vores evaluering til at blive bedre næste gang. Mere om evaluering her: Evaluering, evaluering og evaluering. Nu!

 

 


Brug dine folks løsningsforslag som leder

Så står du som leder af en gruppe, så prøv at inddrag alle folk, når der er tid til det. Skab rammer, hvor alle tør at være ærlige og give deres bedste bud. Når der har været travlt, så brug evalueringerne til at lære til næste gang.

Det giver bedre løsninger, gladere medarbejder og bedre trivsel. Samt når det brænder på og der ikke er tid til at høre alle, er der en meget større forståelse, fordi folk ved de nok vil blive hørt, så snart der er tid igen.

 

 


Håber du kan bruge mine erfaringer.

Erik

 

 

 

Relateret indlæg

 

 

Jægersoldat Erik B. Jørgensen, sammen 1. Patrulje, i Bagdad, Irak 2004

Indlægget er opdateret: 4. oktober 2023