[Podcasts] Mød eventyrer Viggo Hansen

I dette herlige podcast skal vi på eventyr, med en rigtig sømand og søofficer. Vi skal høre om de mange år til søs og i den Danske Flåde. 40 år i forsvarets tjeneste, som ender med 5 år som Jagtkaptajn og senere Kammerherre. Vi skal høre om det at finde eventyret i arbejdet.

Glæd dig til et indblik en anden verden.

Viggo Hansen CV (uddrag)

 • 1939 Født 5. august, Felsted, Sønderjylland
 • 1957-1959 Handelsflåden
 • 1958 Rejser til Levanten, Kina og Java
 • 1959-1999 Søværnet
  • 1959 Værnpligtig i flåden, på fregatten ”Niels Ebbesen”
  • 1960-1962 Forsvarets Gymnasium
  • 1962-1965 Officersskole
   • Endt med så høj karakter, at han fik Kong Frederiks æressabel (første gang i 16 år)
   • Søløjtnant (1965)
  • 1966 Deltaget i transatlantisk kapsejlads med ”Thyra”, nr. 7 af 47.
  • 1966 Næstkommanderende, på bevogtningsfartøjerne ”Havfruen” og ”Neptun”
  • 1967 Næstkommanderende i torpedobåde
  • 1967-1973 Chef for torpedobådene ”Søhesten”, ”Høgen” og ”Makrelen” samt torpedobådenes mobile base (MOBA)
   • Kaptajnløjtnant (1970)
  • 1973-1974 Stabskursus, 6 måneder ved U.S. Naval War College, Newport R.I. og sidst 6 måneder ved Forsvarsakademiet
  • 1974-1978 Søværnets Operative Kommando, Stab
   • Orlogskaptajn (1975)
  • 1979-1980 Næstkommanderende, prøvesejladsbesætningen for korvetten ”Niels Juel”
  • 1980-1982 Chef for ”Niels Juel
  • 1983-1984 Stabschef for NATOs stående Atlanterhavsstyrke (STANAVFORLANT),
   • Opereret fra skibene
   • 1984-1986 Stabsofficer ved Forsvarskommandoen (OP1)
    • Kommandørkaptajn (1986)
   • 1986-1988 Chef for fregatten ”Peder Skram” og 1. Fregatdivision
   • 1988-1989 Søværnets Materielkommando, chef for Projektudviklingssektionen
   • 1980-1992 Chef for Materielsystemafdeling
    • Kommandør 1992
   • 1992-1994 Chef for Sundets Marinedistrikt
   • 1994-1999 H.M. Dronningens Jagtkaptajn og chef for kongeskibet Dannebrog
    • Bindeleddet til regentens kirkelige handlinger, dermed en af bryllupsmarskalerne
     • Joachims og Alexandras giftermål, 18. nov. 1995
    • 1999 afskediget/”Pension”, efter 40 års tjeneste
     • Orlogsflådens mest sejlende chef
    • 1999 Kammerherre
    • 2001 Optaget i Eventyrernes Klub, (læs indlæg jeg har skrevet om Eventyrernes Klub her)
    • 1990-2015 Rejser til Australien, Kina, Indien, Ecuador, Kenya, Indokina, New Zealand, Centralafrika, Etiopien, Iran, Jordan, Tunesien og Marokko.
    • 2004 Indkaldt som Kammerherre for at hjælpe med at arrangere kronprinseparret bryllup, 14. maj.
    • Har deltaget i en lang række bestyrelses arbejde som
     • 1992-1994 Formand for Søværnets Havarikommission
     • 1992-1998 Formand for Søofficersforeningen
     • 1994-1999 Formand for Søværnets Bedømmelsesråd
     • 2000- Formand for bestyrelsen Dronning Ingrids Hjem
     • 2003- Kasserer for Eventyrens Klub

 

Privat, er Viggo Hansen gift med Annemette Ruth (Kommandør) og har to sønner

 

Artikler om Viggo Hansen

 

iTunes icon

Android icon

 

God fornøjelse. Har du en mening om mine podcasts skrive gerne en kommentar her og lave meget gerne en anmeldelse i iTunes her.

Rigtig god fornøjelse

Erik

P.S: Se alle de andre podcasts/interview jeg har lavet før her

 

Indlægget er opdateret: 11. januar 2022

Banner med Erik B. Jørgensen, Støt "Kom ud - Podcast" via min shop