[Videosvar 5.] Ror eller finne på kajak?

Videosvar på “Hvorfor finne i stedet for ror i kajakken under Skandinavien rundt i havkajak. Ville roer ikke ha´været en fordel, når der var noget vind?”