Værdien af værdier

– skab sammenhold via fælles værdier

Hele vores samfund, vores arbejdsliv og vores private relationer er hængt op på værdier.

Især i virksomheder arbejder man med værdier og bruger meget energi på at finde sine værdier og få hele organisationens og dens ansatte til at forstå og bruge værdierne. Målet er et fælles værdisæt, som hele organisationen arbejder ud fra, men hvordan sikrer man dette på mange måder uhåndgribelige mål?

Erik B. Jørgensen har gjort tjeneste både i Slædepatruljen Sirius og Jægerkorpset, hvor et fælles værdisæt netop er afgørende for at få patruljens mandskab til at arbejde sammen, hjælpe hinanden og derigennem skabe et stærkt team i fællesskab. Erik fortæller om, hvordan man arbejder med værdier i specialenheder og hvordan han har kunnet tage det med i sit arbejde som eventyrer – både når han arbejder ”alene” og i et team.

Værdier er vigtige, men værdier er svære at kommunikere og videregive. Det kan kun lade sig gøre via historie og handlinger, da det binder os mennesker sammen og derigennem skabes sammenhold.

Erik fortæller om ”Værdien af værdier” i sit foredrag på en anderledes og sjov måde ud fra egne erfaringer i arbejdet med værdier og ikke mindst krydret med en masse sjove historier og anekdoter, da det er historier man husker!

Dette foredrag er et rigtig godt udgangspunkt for organisationer eller teams som inspiration til, hvordan I kan arbejde videre med jeres værdier.

Hent materiale | Book foredragPraktisk info

Vi stod med en stor udfordring, da vi skulle lave en workshop med over 100 deltagere (forældre, elever, lærere, politikere, ledere og konsulenter) og finde effektiviseringer for 12,3 mio. kr. på skoleområdet.
Dette område og dialogerne vi tidligere har oplevet, har båret præg af en vis modvilje, hede debatter og deltagere som står i hver deres lejr.
Erik formåede med sit foredrag om samarbejde og værdier samt via hans mange erfaringer og gode historier fra hele verden, at få sat fokus på at vi bliver nødt til at stå sammen for at lykkes.
Det var et godt og inspirerende foredrag, der var med til at ændre resten af aftenens debatter og gruppearbejde, så vi endte med adskillige konstruktive og kreative ideer til løsninger.
Der blev desuden flere gange i løbet af aftenen henvist til Eriks vigtige pointer, og dette var med til at holde dialogen på sporet…..”

Sandra Viig Seitzberg
Strategisk udviklingskonsulent
Egedal Kommune