Lokale fanger fra bygden Isortoq på Narhval jagt. Smukke omgivelser.

Erik