Følg krydsningen af Indlandsisen 2016, hvor jeg igen guider en tur, med “dit eventyr”